Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
° Publicznie dostepny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia Burmistrza
° Decyzje
° Postanowienia
° Programy i regulaminy
° Firmy posiadające pozwolenia na wywóz odpadów
° Wnioski
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Obwieszczenia Burmistrza strona główna 

Obwieszczenia Burmistrza
Ogłoszenie Nr 1/2009 
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
Obowiązuje od: 2009-03-11   Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 10:37:13, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Edyta Wojcichowska
Obwieszczenie Nr 2/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczekociny na lata 2009-2012"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 08:33:28 Informację zaktualizowano 2009-06-25 11:05:53, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 3/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Szczekociny na lata 2009-2012"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 08:39:38 Informację zaktualizowano 2009-06-25 11:06:55, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 4/2009 
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie wszczęcia postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 46 odcinek w Szczekocinach km 243+369 - 244+229"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 11:10:08 Informację zaktualizowano 2009-06-25 11:07:22, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 5/2009 
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie wszczęcia postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 78 odcinek w Szczekocinach km 155+590 - 159+500"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 11:11:34 Informację zaktualizowano 2009-06-25 11:07:53, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 6/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 117/3 i 116/3, 118/3, 118/6 (oddziaływanie rotora) oraz 1084 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Goleniowy, gmina Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2009-08-21 11:01:54, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 7/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 128/1, 128/2, 152/1, 152/2 i 127/1, 129/5 (oddziaływanie rotora) oraz 1084 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Goleniowy, gmina Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2009-08-21 11:04:10, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 8/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 53 i 54, 52 (oddziaływanie rotora) oraz 1098 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Goleniowy, gmina Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2009-08-21 11:06:22, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 9/2009 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 311/4, 311/2, 312/4, 312/3, 312/2, 312/1 i 309/8, 310/4, 310/8 (oddziaływanie rotora) oraz 1069 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Goleniowy, gmina Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2009-08-21 11:08:03, wprowadzający: Edyta Wojciechowska, autor: Edyta Wojciechowska
2010r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 15:36:03, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie nr 1/2010 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieruchomości przy ul. Śląskiej i w rejonie Placu Kościuszki w Szczekocinach."
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 07:35:45, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 2/2010 
 Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Suchy Młyn", położonego na terenie gmin: Koniecpol, Szczekociny, Lelów.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 09:09:05, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 3/2010 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa do dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2500 kW każda, o wysokości wieży do 140 m n.p.t. o średnicy rotora do 100 m na działkach 880/2, 761 obręb Szczekociny."
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 09:24:15, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 4/2010 
 Ogłoszenie Ministra Środowiska o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, które będą prowadzone w latach 2010 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:48:37, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 5/2010 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa do dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2500 kW każda, o wysokości wieży do 140 m n.p.t. o średnicy rotora 100 m na działkach 880/2, 761 obręb Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 12:59:14, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 6/2010 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieruchomości przy ul. Śląskiej i w rejonie Placu Kościuszki w Szczekocinach".
Data wprowadzenia informacji 2010-07-27 09:59:31, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 7/2010 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wodociągiem zasilającym na terenie Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny"
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:15:32, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 8/2010 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni na biogaz na działce nr 1133/4 w miejscowości Szczekociny."
Data wprowadzenia informacji 2010-09-24 13:31:28 Informację zaktualizowano 2010-09-24 13:31:55, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
 
 Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni na biogaz na działce nr 1133/4 w miejscowości Szczekociny".
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 10:25:01, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
 
 Protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 25.10.2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni na biogaz na działce 1133/4 w miejscowości Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 12:55:15, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 9/2010 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii energetycznej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych na działkach nr 108, 109, 110 i 106, 107 (oddziaływanie rotora) oraz 25 (zjazd z drogi); a także nr 143 oraz 141, 142, 144, 145 (oddziaływanie rotora) i 25 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Tęgobórz gmina Szczekociny”.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 09:45:35, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 10/2010 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wodociągiem zasilającym na terenie Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny".
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 11:38:28, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
2011r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 11:00:48, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
 
 Obwieszczenie Burmistrza o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- systemu rowów nawadniająco-odwadniających wraz z infrastrukturą techniczną, a także wykonania ujęcia wody na rzece Pilicy do nawodnień rolniczych wraz z zagosopdarowaniem pomelioracyjnym użytków zielonych metodą pełnej uprawy.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 12:58:52, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 2/2011 

Załacznik do obwieszczenia

 Obwieszczenie Burmistrza o złożonym uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko pn" Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-systemu rowów odwadniająco-nawadniających wraz z infrastrukturą techniczną, a także wykonania ujęcia wody na rzece Pilicy do nawodnień rolniczych wraz z zagosopdarowaniem pomelioracyjnym użytków zielonych metodą pełnej uprawy"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:05:06 Informację zaktualizowano 2011-09-30 14:30:03, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz MiG Szczekociny
ROZPRAWA - BIOGAZOWNIA 
 Rozprawa biogazownia (spakowane zip-em)
Obowiązuje od: 2011-12-20   Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:51:43, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
2012 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 15:04:26, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 1/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację i określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrociepłowni na biogaz na działce nr 1133/4 w miejscowości Szczekociny".
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 15:13:55, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 2/2012 
 Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – systemu rowów nawadniająco – odwadniających wraz z infrastrukturą techniczną, a także wykonania ujęcia wody na rzece Pilicy do nawodnień rolniczych wraz z zagospodarowaniem pomelioracyjnym użytków zielonych metodą pełnej uprawy”.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 12:57:12, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 3/2012 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych ”Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 14:27:13, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 4/2012 
 Zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się do co zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii energetycznej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwóch stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwóch elektrowni wiatrowych na działkach nr 108, 109, 110 i 106, 107 (oddziaływanie rotora) oraz 25 (zjazd z drogi); a także nr 143 oraz 141, 142, 144, 145 (oddziaływanie rotora) i 25 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Tęgobórz gmina Szczekociny”
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 12:35:32, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 5/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych ”Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 12:05:23, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 6/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o złożonym uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "„Budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych Szczekociny o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem” do
Data wprowadzenia informacji 2012-10-12 15:23:44 Informację zaktualizowano 2012-10-12 15:27:15, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 7/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym oraz o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych ”Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 10:28:53 Informację zaktualizowano 2012-12-20 10:30:19, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 8/2012 
 Wezwanie do przekazania wyjaśnień oraz uzupełnień do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych Szczekociny o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 15:06:50, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
2013r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-05 15:24:20, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 1/2013 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu proceduty udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektu – rozszerzenie istniejącej działalności w zakresie stacji obsługi i remontu środków transportu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z ich kasacją i sprzedażą części samochodowych w miejscowości Szczekociny na działkach nr 1199,1200/1”
Data wprowadzenia informacji 2013-02-05 15:26:49, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Rozprawa 1/2013 
 Rozprawa dot. przedsięwzięcia pn. budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych ”Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem.
Obowiązuje od: 2013-02-08   Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 15:20:42, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz MiG Szczekociny
Obwieszczenie Nr 2/2013 
 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych Szczekociny o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 14:10:40 Informację zaktualizowano 2013-03-04 14:11:18, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 3/2013 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektu – rozszerzenie istniejącej działalności w zakresie stacji obsługi i remontu środków transportu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z ich kasacją i sprzedażą części samochodowych w miejscowości Szczekociny na działkach nr 1199,1200/1”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 09:31:37, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 4/2013 
 Wezwanie do uzupełnienia wniosku dot. dopuszczenia do udziału na prawach strony Stowarzyszenia WETO WIATRAKOM w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych „Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 14:35:41, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwiesycyenie Nr 5/2013 
 Ponowne wezwanie do uzupełnienia wniosku dot. dopuszczenia do udziału na prawach strony Stowarzyszenia WETO WIATRAKOM w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych „Szczekociny” o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 15:15:08, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwiesycyenie Nr 6/2013 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika 2 - częściowego zasilanego wodami rzeki Krztyni w km 3 +384.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 15:17:29, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
Obwieszczenie Nr 7/2013 
 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych Szczekociny o łącznej mocy do 6MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”
Data wprowadzenia informacji 2013-06-06 14:25:02, wprowadzający: Edyta Wojciechowska
wersja do druku